Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Miško kirtimas

UAB Senas miškas atlieka miško kirtimo darbus. Bendrovė miškuose atlieka visų tipų kirtimus – pagrindinius, atvejinius, atrankinius, einamuosius, retinimus bei jaunuolynų ugdymo. Sutvarko vėjovartas.

Kirtimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 patvirtintomis miško kirtimų taisyklėmis.

Visus darbus UAB Senas miškas atlieka savo technika, įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis laikantis šių reikalavimų:

  • Miško darbų saugos taisyklių;
  • Saugomų teritorijų įstatymo;
  • Pagrindinių miško kirtimų taisyklių ir jų dalinių pakeitimų;
  • Miško ugdymo ir sanitarinių kirtimų taisyklių;
  • Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių;
  • Bendrųjų priešgaisrinės apsaugos taisyklių;
  • Miško sanitarinės apsaugos taisyklių;
  • Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos atlyginimo tvarkos.

Miškas – ilgalaikis ir stabilus turtas. Medkirtys nešinas pjūklu, į mišką turi žvelgt su pagarba. Tik patirtis ir kvalifikuoti UAB Senas miškas darbuotojai garantuoja darbų kokybę ir savalaikį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

Daugiau naudingos informacijos rasite “Lietuvos miško savininkų asociacijos” tinklapyje www.forest.lt